Home Phone

ใบมีดโรตารี่

ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดเดียวกับที่ใช้ผลิตแหนบรถยนต์ ออกแบบให้สามารถลดแรงต้านทานกระแทก ทนต่อการเสียดสี, แรงบิด, แรงกระแทก, แรงขุดได้ดีทุกสภาพดินและทุกสภาพของการใช้งาน ใบมีดเกษตรสามมิตรทุกชิ้นได้ผ่านกระบวนการขึ้นรูปร้อน, ชุบ – อบ และการ SHOT PEEN เช่นเดียวกันกับกระบวนการผลิตแหนบรถยนต์ จึงทำให้ใบมีดมีความแข็งแกร่งใบมีดสามมิตรทุกใบได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ทุกขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐาน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ใบมีดโรตารี่”

Your email address will not be published. Required fields are marked *