Home Phone

ล้อนำ

ล้อนำหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเหมาะสำหรับรถขุดดิน รถตักดิน และเครื่องจักรพิเศษที่มีขนาดแผ่นแทร็ค ตั้งแต่ 0.2 ถึง 120 ตัน การขึ้นรูปด้วยความร้อนแบบพิเศษ ทำให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น สามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น และป้องกันการแตกร้าว มีทั้งแบบซีลบางและซีลหนาสองชั้น ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและการทำงานแบบที่มีความร้อนพิเศษ มีสปริงควบคุมแบบยืดหยุ่นสูง และแบบไฮโดรคาร์บอน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ล้อนำ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *